Правила роботи Головного журі 6-го ТФ «Відкрий Україну!»

1. Член Головного журі самостійно обирає Головні конкурси, Телероботи яких він оцінюватиме, та самостійно визначає критерії оцінювання Телеробіт, дотримуючись принципу неупередженості та об’єктивності в оцінці відповідності Телероботи до теми (назви) Головного конкурсу та професійної майстерності Телевиробника.

2. Член Головного журі не має права оцінювати телероботи тих Головних конкурсів, до яких подано телероботи, створені за його участі чи за участі прямо пов’язаних з ним юридичних або фізичних осіб.

3. Об’єктом для оцінювання у Головному конкурсі і номінації є Телеробота, а не окрема її складова частина.

4. Суб’єктом вшанування у Головному конкурсі і номінації є Телевиробник, а не інша особа.

5. Кожна телеробота оцінюється за 10-бальною шкалою не менше, ніж 7 членами Головного журі.

6. Середній бал кожної телероботи визначається шляхом звичайного арифметичного поділу суми балів всіх виставлених телероботі оцінок на кількість виставлених оцінок.

7. Телероботи, що посіли перше, друге і третє місця у Головному конкурсі, визначаються автоматично на підставі найвищих середніх балів. Якщо найвищий середній бал Телеробіт у Головному конкурсі нижче «5 балів», переможці та призери у такому Головному конкурсі не визначаються.

8. Переможці у номінаціях «Ґран-прі» та «Найкраща робота регіонального телеканалу» визначаються з числа телеробіт, середні бали яких у будь-якому Головному конкурсі перевищують «8,0 балів» (прохідний бал), шляхом окремого голосування (анкетування) членів Головного журі та простою більшістю голосів. У кожній номінації може бути визнано тільки одного переможця.
Якщо достатній прохідний бал набрала велика кількість Телеробіт, організатор має право підвищити прохідний бал, при цьому кількість номінантів у кожній номінації має бути не меншою, ніж три Телероботи.
Якщо переможцем у номінації «Ґран-прі» визнається телеробота регіонального телеканалу, переможцем у номінації «Найкраща робота регіонального телеканалу» вважається телеробота іншого регіонального телеканалу, яка має найвищий рейтинг після переможця у номінації «Гран-прі».

9. Дані про оцінки (бали), виставлені тим чи іншим членом Головного журі тій чи іншій Телероботі, та середній бал кожної Телероботи зазначаються у письмовому Підсумковому протоколі Головних конкурсів Телефестивалю, що завіряється Організатором та Головою Головного журі.

10. Всі дані Підсумкового протоколу є відкритими виключно для членів Головного журі. Відкритими для оприлюднення даними є середні бали Телероботи та перелік членів Головного журі, які оцінювали дану Телероботу.