Deutsche Welle –
Європейський партнер ТФ «Відкрий Україну!»

Deutsche Welle

Борис БанчевськийБорис БАНЧЕВСЬКИЙ, Керівник дистрибуції Deutsche Welle в СНД

Дорогі учасники Телевізійного фестивалю «Відкрий Україну»!

Німецький медіахолдинг Deutsche Welle вітає вас і бажає вам цікавої і плідної роботи!

Ми всі беремо участь у змінах, які відбуваються у світі електронних медіа. Хочемо ми цього чи ні, але ці зміни охоплюють практично всі сфери нашого професійного буття – організаційні, творчі, фінансові.

Ми впевнені, що запорукою успіху в нинішніх умовах є взаємовигідні партнерства. І ми дуже хочемо розвивати їх в Україні – разом з Вами.

Василь ЯцураВасиль ЯЦУРА, голова оргкомітету ТФ «Відкрий Україну!», шеф-редактор журналу «Телерадіокур’єр»

Дорогі Друзі!

Вітаю Медіахолдинг Deutsche Welle у статусі Європейського партнера ТФ «Відкрий Україну!»!

Deutsche Welle на високому професійному рівні веде мовлення із серця Європи на весь світ та успішно розвиває традиційні і нові медіаплатформи.

ТФ «Відкрий Україну!» сприяє розвитку вітчизняного телебачення і громадянського суспільства в Україні та прагне відкрити Україну українцям та всьому світу.

Нам є чому вчитися один в одного. Ми готові спільно працювати на благо України та Європи.Борис БанчевскийБорис БАНЧЕВСКИЙ, Руководитель дистрибуции Deutsche Welle в СНГ

Дорогие участники Телевизионного фестиваля «Открой Украину!»!

Германский медиахолдинг Deutsche Welle приветствует вас и желает вам интересной и плодотворной работы!

Мы все участвуем в переменах, которые происходят в мире электронных медиа. Хотим мы этого или нет, но эти перемены охватывают практически все сферы нашего профессионального бытия – организационные, творческие, финансовые.

Мы уверены, что залогом успеха в нынешних условиях являются взаимовыгодные партнерства. И мы очень хотим развивать их в Украине – вместе с Вами.

Васыль ЯцураВасыль ЯЦУРА, Председатель оргкомитета ТФ «Открой Украину!», шеф-редактор журнала «Телерадиокурьер»

Дорогие Друзья!

Приветствую Медиахолдинг Deutsche Welle в статусе Европейского партнёра ТФ «Открой Украину!»!

Deutsche Welle на высоком профессиональном уровне вещает из сердца Европы на весь мир и успешно развивает традиционные и новые медиаплатформы.

ТФ «Открой Украину!» содействует развитию отечественного телевидения и гражданского общества в Украине, и стремится открыть Украину украинцам и всему миру.

Нам есть чему учиться друг у друга. Мы готовы совместно работать на благо Украины и Европы.

Deutsche Welle

Медіахолдинг Deutsche Welle

Kurt-Schumacher str., 3, 53113 Bonn, Germany
Тел.: +490 228-429-27-98
Факс: +490 228-429-27-07
E-mail:
www.dw.de
Некомерційний, недержавний медіахолдинг Deutsche Welle поширює свої програми в усьому світі. Теле- і радіожурнали (економіка, наука, культура, спорт), випуски новин, музичні передачі, уроки німецької призначені для аудиторії, яка цікавиться Європою. Мультимедійний інтернет-сайт www.dw.de щодня пропонує користувачам широкий спектр актуальної інформації українською мовою.